Mehmet Mahşuk GÜLAÇARDERİ
DİĞER SEKTÖRLER
Son Eklenen İlanlar
Haberler
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI CANLI YAYINI

 Facebook üzerinde canlı yayın yaptığımız yayını buradan da izleyebilirsiniz.

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 16-04-2018 Haberin Devamı

KURA ÇEKİMİ İPTALİ HAKKINDA !

KURA ÇEKİMİ İPTALİ HAKKINDA

Değerli ortaklarımız, 2 yıla yakındır yaptığımız çalışmalar neticesinde hakkaniyet ve adalet ölçüleri içinde TRIOS 2023 projemizde bulunan 164 işyerimizi noter huzurunda kura çekerek 15 Nisan 2018 tarihinde sizlere vermek için yapılması gereken tüm çalışmaları tamamlamıştık.

Malumunuz ki, 11.06.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurulunun 8. ve 9. Maddeleri ile ilgili 07.07.2017 tarihinde kooperatif ortaklarımızdan Abdülkadir Mesci, Binat Arpat, Sabahattin Demirci, Nasif Aydın Dölek dağıtımın durdurulması için dava açmışlardı. 11.06.2017 tarihinde yaptığımız genel kurulda, sizlere 2017 yılının 11. Ayında işyerlerinizi dağıtacağımızı taahhüt etmiştik. Bu davadan dolayı dağıtımı yapamamıştık. 29.09.2017 tarihinde mahkeme söz konusu üyelerimizin dağıtımı durdurma isteklerini red ettikten sonra tekrar dağıtım işlemi için gereken çalışmalara yönetim olarak kaldığımız yerden devam ettik.Yaptığımız çalışmaları neticelendirerek 15 Nisan 2018 tarihinde noter huzurunda dağıtımı yapma kararını aldık ve siz değerli üyelerimize de 29.03.2018 tarihinde duyurduk.

Bu arada dağıtımı durdurmak için yukarıda adları geçen üyelerimiz 06.04.2018 tarihinde mahkemeye tekrar müracaatta bulunmuş ve 13.04.2018 tarih saat 16:55’te Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ara karar vererek TRIOS projemizdeki işyerlerimizin üyelerimize dağıtma kararımızı durdurma kararı almış bulunmaktadır.

Bu mahkeme kararına istinaden, üzülerek dağıtımı yapamayacağımızı bildirmek zorunda kaldık.

Durumun müzakeresini yapmak için dağıtımı yapacağımız Aykosan Konferans salonunda 15 Nisan 2018 tarihinde üyelerimizi detaylı bilgilendirmek için saat 11:00’da toplantıya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Dersan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Mahşuk Gülaçar

 

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 13-04-2018 Haberin Devamı

KURA İÇİN VEKALETNAME

  15 Nisan 2018 Pazar günü Aykosan Konferans Salonunda Saat:09:00 ‘da başlayacak olan Kura Çekimine katılacak ortaklarımızın T.C. Kimlik No’su bulunan kimlikleriyle, tüzel kişiliklerin ise İmza Sirküleri ile katılmaları gerekmektedir.

Kura çekimine katılamayacak ortaklarımız isterlerse 1. derece akrabalarını veya başka bir kooperatif ortağını vekalet vererek temsilci olarak seçebilirler. Vekalet örneğini internet sitemizden temin edebilirsiniz.

 

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 12-04-2018 Haberin Devamı

PAY ÖDEMELERİ HAKKINDA!
 Değerli Dersankoop Üyeleri; Son genel kurulda alınan karar gereği, herbir pay için alınacak olan bedelin, kura öncesi 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.
2016 Yılı Olağan Genel Kurulunun 9. gündem maddesiyle alınan karar gereği pay bedellerinin tahsil yetkisi yönetim kuruluna verilmiştir.
16 Nisan 2018 Tarihi itibari ile yapılacak ödemeler yalnızca nakten ve defaten kabul edilecektir. Ödemesini yapmayan üyeler için kura sonrası hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması için ödemlerinizi kura öncesi yapmanız menfaatiniz icabıdır.
Hassasiyetiniz için teşekkürler eder iyi günler dileriz...
Dersankoop Yönetim Kurulu. 
Kategori: Haberler Haber Tarihi: 11-04-2018 Haberin Devamı

PAY ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE İLAMI

 

14 Ocak 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27462

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA TABİ KOOPERATİFLERDE

BİR  ORTAKLIK PAYININ DEĞERİNİN 100 (YÜZ) TÜRK LİRASINA

YÜKSELTİLMESİ VE YENİ PAY DEĞERİNE GÖRE

KOOPERATİFLERCE YAPILMASI GEREKLİ

OLAN İŞLEMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/2)

             23/7/2009 tarih, 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir.

             Yeni pay değerine göre kooperatiflerce yapılması gerekli olan işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

             Bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmesine yönelik söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde;

             1- Halen faaliyetlerini sürdüren kooperatifler ve üst kuruluşlarının sermayelerinin anasözleşme değişikliğine ve genel kurul kararına gerek kalmadan bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirası olacak şekilde tamamlanması,

             2- Anasözleşmesinde bir ortağın birden fazla ortaklık payı taahhüt ve tediye etmesi öngörülmüş olan kooperatiflerde, bir payın yeni değerine (100.-TL) göre taahhüt ve tediye edilecek toplam sermaye tutarının fazla bulunması halinde, anasözleşme değişikliği yapılarak asgari ortaklık payı sayısının azaltılması,

             3- Yeni kurulacak kooperatiflerde bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirası olarak dikkate alınması, kooperatif sermayesinin de en az 7 kurucu ortak sayısı gözetilerek 700 (Yediyüz) Türk Lirası olması, anasözleşmelerin sermaye ve paylarla ilgili maddelerinde ve ayrıca anasözleşmenin sonundaki kuruculara ait beyan maddesinde buna göre düzenleme yapılması, Bakanlığımızca bastırılmış örnek anasözleşmelerdeki 1.-TL biçiminde yazılı olan bir ortaklık payının değerinin de 100 (Yüz) Türk Lirası olarak düzeltilmesi,

             4- Yeni pay değerine göre taahhüt edilen pay tutarlarının ortaklarca ödenmesinde anasözleşmenin sermayenin ödenmesine ilişkin hükümlerine uyulması, zorunlu hallerde bu sürelerin uzatılmasına ilişkin anasözleşme değişikliğine gidilmesi,

gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Kategori: Haberler Haber Tarihi: 30-03-2018 Haberin Devamı

Son Eklenen Firmalar
E-Babil Tasarım - Web&Grafik ...

Telefon; 0535 965 18 35

abdi AYDIN

Telefon; 0212 528 46 85

ÖZYILDIZ YANGIN GÜVENLİK S ...

Telefon; 0 212 671 68 74

merte elektrik

Telefon; 02126717039

destaan catering

Telefon; 6716699

Asil Gayrimenkul ve yatırım ...

Telefon; 0212-549-65-44 - 46

EMEK VİBRASYON

Telefon; 02125495727

Ferbey Mukavva Grikarton

Telefon; 0212 549-52-132 kişi online