TRİOS 2023 TEKNİK-MEKANİK-TAMİR VE TADİLAT İŞLERİ KURALLARI(19-02-2019)

 

TRİOS 2023 Sanayi ve Ticaret Merkezindeki işyerlerinde yapılmak istenenen tüm elektrik, mekanik ve inşaat işleri için Yönetimden izin alınmalıdır. Maliklerin veya kiracıların işyerlerinde yapacağı tamir, tadilat ve teknik işler için Yönetim tarafından Özel Teknik Şartnameler belirlenmiştir. Bu şartnamelerle ilgili bilgiler ve yapılması gerekenler özetle aşağıda yer almaktadır. İşlerin detayları için ekteki şartnameler incelenmelidir.

 

 

ELEKTRİK İŞLERİ

1.      Elektrik Projeleri

Malikler veya kiracıların, işyerlerine ait tüm elektrik projelerini, uygulama öncesinde TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ ne onay için teslim etmesi gerekmektedir. Projeler, yönetimin yetkili mühendisinin onayı alındıktan sonra uygulamaya konulabilir. Projelendirmeyle alakalı detaylar Ek 1’ de yer alan elektrik şartnamesinde mevcuttur.

2.      Kuvvetli Akım Elektrik Tesisatı

Binada,  işyerleri için tahsis edilen toplam elektrik enerjisi, işyerleri içinde kullanılan Mekanik ekipman gücü dahil olmak üzere en fazla 140 W/m2 dir. Kullanıcı tarafından bunun üzerinde güç talep edilmesi halinde yük hesapları, talep gerekçeleri TRİOS 2023 YÖNETİMİ tarafından incelenerek karar verilir.

3.      Aydınlatma Armatürleri

Armatürlerin, yerli ise TSE standartları, yabancı ise Türkiye standartlarına uygunluk belgeleri aranacaktır. Kullanılacak tüm armatürlere ait belgeler hazırlanan projeler ile birlikte Yönetim onayına sunulmalıdır.

4.      Yükseltilmiş Döşeme Altı Elektrik Tesisatı

İşyerlerinde, masalara çekilecek olan tüm altyapı (priz, UPS hattı, data, telefon) yükseltilmiş döşeme altından geçirilebilir.

5.      Telefon – Data Tesisatı

Telefon ve data tesisatı altyapısı site içerisinde dağıtım modüllerinde hazırlanmıştır. İşyeri, servis sağlayıcılara (Türk Telekom, Superonline, Vodafone vb.) abone olarak fiber altyapısını kurabilir. İşyeri alanına bağlantılar işyeri sahibi sorumluluğundadır.

6.      TV Tesisatı

Binada Multi Switch TV sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem sinyallerin uydudan alınarak doğrudan abonelere iletilmesi prensibi ile çalışır.

7.      CCTV ve Kartlı Geçiş Sistemi

TRİOS 2023 parsel sınırlarını, sirkülasyon alanlarını, otoparkları ve site girişini kontrol altında tutan güvenlik amaçlı kapalı devre kamera sistemi (CCTV) kurulmuştur. Güvenlik kulübesinden 7/24 saat izleme sağlanacak ve sistem kaydı yapılacaktır. İşyerleri isterse kendi güvenlik sistemini kurabilir. Ayrıca kendi mahali içerisine Yönetimin onayı ile kartlı giriş sistemi kurabilir.

8.      İşyeri Kapısı

İşyerlerinde otomatik sarmal kapı olması durumunda bu kapıların yangın esnasında otomatik olarak açılabilmesi gerekmektedir. İşyeri tarafından temin edilecek kapıların yangın sistemine bağlanması TRİOS 2023 YÖNETİMİ onayı alınarak yapılmalıdır.

                                                                                        

 

MEKANİK İŞLER

1.      Mekanik Tesisat Projeleri

Malikler veya kiracıların, işyerlerine ait tüm mekanik projelerini, uygulama öncesinde TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ ne onay için teslim etmesi gerekmektedir. Projeler, yönetimin yetkili mühendisinin onayı alındıktan sonra uygulamaya konulabilir. Projelendirmeyle alakalı detaylar Ek 2’ de yer alan mekanik şartnamesinde mevcuttur.

2.        Mekanik Tesisat

Bina tasarımında baz alınan tasarım kriterleri şartnamede açıklanmaktadır. İşyerlerinde yapılacak tasarımın bu kriterler ile uyumlu olması gerekir.

3.       Sıhhi Tesisat

Mevcut sıhhi tesisata yapılmak istenen ekleme ve değişiklikler projelendirilerek Yönetimin onayına sunulmalıdır.

4.      Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı

İşyerleri, kendi yapacakları proje ve imalatlarda acil durum aydınlatma, yangın algılama, yangın alarm gibi yangın güvenlik önlemlerinin 09.09.2009/27344 tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmeliğe ve EN12845Sabit Yangın Söndürme Sistemleri’ne uygun olmasından sorumlulardır. İşyerlerinin otomatik sulu yangın söndürme tesisatı, Yönetimin onayıyla merkezi söndürme sistemine bağlanmalıdır.

4.1. Depolama Yapma Koşulları

A ve B Blok binalarında sprinklerin tipleri, bütün dizayn değerleri ve pompa kapasitesi alanların sadece atölye ya da ofis olarak kullanılacağı düşünülerek seçilmiştir. Depolama yapmak isteyen işyerleri kullanım durumuna göre dizayn değerlerini belirleyerek proje hazırlatmalı ve Yönetime onay için sunmalıdır.

5.      Havalandırma Tesisatı

İşyerleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda Havalandırma sistemlerini kurmalıdır. Tuvalet Egzost fanları dışında İşyerlerinin Havalandırma tesisatları bağımsız olmalıdır. Komşu işyerlerinin birbiriyle olumsuz etkileşimini önlemek amacıyla kurulacak sistem Yönetim tarafından onaylanmalıdır.

6.      Duman Tahliye Tesisatı

İşyerleri ve ortak alanlar için merkezi duman tahliye sistemi mevcuttur. İşyerleri, duman tahliye amacıyla hazırlayacakları kanal planını ve imalatlarını Yönetimin onayını aldıktan sonra uygulamaya koymalıdır.

7.      Isıtma Soğutma Tesisatı:

İşyerleri kendi ihtiyaçları doğrultusunda ısıtma soğutma tesisatlarını kurmalıdır. Komşu işyerlerinin birbiriyle olumsuz etkileşimini önlemek amacıyla projeler Yönetim tarafından onaylanmalıdır.

8.      Ortak Alanlara Ait Tesisatlar

Ortak alanlara ait tesisatlara TRİOS 2023 Yönetiminin bilgisi dışında müdahale edilemez.

 

 

 

 

 

 

DÖŞEME, TAVAN VE DUVARLARDA TESPİT İŞLERİ

Cihaz, kanal, boru vb. tesisat elemanlarının döşeme, tavan ve duvarlara tespitinde imalatçı kataloglarında verilmiş detaylara ve genel teknik şartnamelere kesinlikle uyulmalıdır. Tespit işleri sırasında yapı elemanlarına hiçbir zarar vermeden çalışılmalıdır. Zorunlu olarak yapılması gereken kırma işleri için Yönetimden onay alınmalıdır.

 

GÜRÜLTÜYE VE TİTREŞİME KARŞI ÖNLEMLER

İşyerlerindeki tüm tesisatın şartnamelerde belirtilen ses kriterlerine uygun olarak çalışması için gerekli bütün önlemler alınmalıdır.

 

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ

Malikler veya kiracıların, işyerlerine ait tüm projeleri, uygulama öncesinde TRİOS 2023 YÖNETİMİ’ ne onay için teslim etmesi gerekmektedir. Projeler, yönetimin yetkili mühendisinin onayı alındıktan sonra uygulamaya konulabilir. Projelendirmeyle alakalı detaylar Ek 3’ te yer alan çelik konstrüksiyon şartnamesinde mevcuttur.

 

EK 1 - Elektrik Şartnamesi

EK 2 - Mekanik Şartnamesi                                                                              

EK 3 - Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi

EK 4 - İOSB Abone Evrak Listesi

 

 

                                                                                           

bu haber 561 kez okundu.3 kişi online