DERSANKOOP 2018 / 2019 GENEL KURUL TOPLANTISI(20-05-2019)

 

 

S.S.İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

 

SAYIN ORTAĞIMIZ;

 

Kooperatifimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini

görüşüp gerekli kararları almak üzere;

22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ GÜNÜ, SAAT: 10:00’DA’’ 

“AYKOSAN KONFERANS SALONU’nda ”

(İkitelli OSB. Aykosan San. Sit. Çarşı Blok Teras Katı Başakşehir/ İSTANBUL

adresinde toplanacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci bir bildirime gerek kalmaksızın

30/06/2019 tarihinde aynı yer ve saatte toplanacaktır. Anılan günde, toplantı saatinde ve

toplantı mahallinde mutlaka hazır bulunmanızı önemle rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

                                                                                                                            Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM:

 

1-   Açılış, Yoklama ve İstiklal Marşının okunması.

2-   Divan heyetinin seçilmesi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi.

3-   Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

4-   Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

5-   Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

6-   2019 yılına ait çalışma programı ile tahmini bütçenin okunması,

a-Ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

b-Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde uygulanacak vade farkının belirlenmesi,

c-Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek  ücret veya huzur hakkının belirlenmesi,

d-Bütçede fasıllar arasında aktarma yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7-   Kooperatifimizin 680 ada 1 parsel üzerinde kat karşılığı inşa edilen yapılarda kullanılamayan

4.221,86 m2 emsalin kaybolmaması için kooperatifimiz hissesinin arsa payına eklenmek maksadı ile kooperatif

adına bir bağımsız bölümün tamamlanması için satın alınması ve/veya kooperatif hissesi ile takas edilmesi

için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususun görüşülmesi, oylanması, karara bağlanması,

8-   Kooperatifimizin 681/1 nolu parseldeki TRİOS 2023 Projesinin C Blok ile ilgili olarak müteahhit firma ile yapım

koşulları hakkında anlaşma gerçekleşmediği taktirde, söz konusu olan parseldeki C Bloğun yaptırılması ile ilgili karar verme

yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususlarının görüşülmesi, oylanması, karara bağlanması,

9-   Kooperatifimiz 679/1 ve 682/2 nolu parsellerimizde mevcut olan işyerlerimizin tapularının alınmasına engel olan sorunlu

S1 B – S1 E – S6 E - S6 F – S7 ve S8 nolu bloklarımızın imar barışı yasası kapsamında değerlendirilerek sorunların

halledilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, oylanması, karara bağlanması,

10-   Kooperatifimizin envanterine kayıtlı araçlarının satışı ve kooperatife gerektiğinde araç alınması ve TRİOS 2023 projesinin

alt yapı masraflarını, temizlik araçlarının alımı, Kamu kurum ve idareleri ile  İstanbul İkitelli OSB’ye taahhüt ve/veya teminat

verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, oylanması, karara bağlanması,

11-   Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

Ek      : Vekaletname, 

Notlar:

1)   Mazeretleri nedeniyle Genel Kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız, yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı

veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

2)    Bir ortaklık payına birden fazla kişi sahip ise, ortaklardan birisini temsilci olarak görevlendirmesi gerekmektedir.

(Daha evvel kooperatife temsilci belgesini veren ortaklarımızın, tekrar temsilci belgesi ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.)

 

bu haber 918 kez okundu.5 kişi online